X
2004

"Ibulong Sa Hangin"

2006

"Baby Blue"

2007

- "Miss"
- "Iingatan Ko (Ang Pag-ibig Mo)"
- "Alaala Mo"

2008

"Reach for the Sky"

2009

"Sana Ngayong Pasko"

2010

- "Awit ng Puso Ko"
- "Could've Been"

2012

"Bayanihan Para Sa Kapayapaan"

2014

- "Into The Sun"
- "Bata Bata, Ano Ang Pangarap Mo?"
- "The Glow"

2015

"Sariling Awit Natin"

2018

"Catch Your Eye" (Sarah's Theme)